Съпоставка на нашата разработка ресурси с НПК

Вие сте тук:Съпоставка на нашата разработка ресурси с НПК


Ние съпоставихме нашите ресурси с изискваните умения и компетентности, необходими, за да се придобие съответното ниво от НПК по фризьорство или бръснарство. Вие може да използвате менюто от дясната страна, за да сърфирате или натиснете върху нивото, което Ви интересува по-долу:

НПК Степен 1 по Фризьорство

НПК Степен 2 по Фризьорство

НПК Степен 2 по Бръснарство

НПК Степен 3 по Фризьорство

НПК Степен 3 по Бръснарство