Видео с подстригване на пластове

Вие сте тук:Видео клипове - Видео за мъжки прически - Видео с подстригване на пластове


Подстригване на пластове

Тези видео клипове по-долу представят инструкция за действия Стъпка по стъпка, както съвети и идеи как да се извърши Подстригване на пластове.

Сега, след като видяхте тези видео клипове, Вие може да проверите своите знания чрез тест

Имате ли проблеми да видите тези видео клипове?
Ако имате някакви проблеми да видите тези видео клипове, Вие можете да ги свалите.

Съдържанието е разработено в сътрудничество с Колежа по технологии на Уорчестър / Worcester College of Technology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License.